Opstart: Vi har hele tiden åbent for opstarter.

Træningsforløb

Basis foregår altid skiftevis i hjemmet & ude på træningspladsen.

Videregående træning foregår enten hjemme & ude eller udelukkende på hold efter eget ønske.

Skiftevis hjemme og ude

Antal lektioner

 • 1 x 1 1/2 time online teori.
 • 2 x 1 time træning på hundens adresse en-til-en, hvor vi kommer til dig eller online live—i løbet af ugen, når det passer dig.
 • 6 x 1½ time fællestræning på små hold med socialisering blandt andre hunde. Se afsnittet: ‘Mødested og tidspunkt’.

Holdtræning (kun for tidligere kursister) i små grupper

Antal lektioner

 • 8 x 1½ time på træningspladsen. Se afsnittet: ‘Mødested og tidspunkt’.

Mødested og tidspunkt

Vanløse hver lørdag

 • Basis (fra 8 uger og op) kl. 10.30
 • Videregående kl. 12.
 • Næsearbejde kl. 12.
 • Agility for sjov/Freestyle kl. 12.

Slagelse hver søndag

 • Basis (fra 8 uger og op) kl. 10.
 • Videregående kl. 12.

Om vores kombinerede hjemme & ude undervisning

Forløbet strækker sig normalt en til to måneder eller hvad vi aftaler og foregår skiftevis i hjemmet en-til-en og på træningspladsen til fællestræning, hvor der er tid til socialisering med andre hunde. Først modtager du teori, dernæst instruerer vi færdigheder for din hund og dig derhjemme, hvorefter vi tager det indlærte med ud på træningspladsen. På den måde bliver din hund gradvist introduceret for de mange udefrakommende forstyrrelser, der ellers kan være svære at hamle op med.

Ved ønske om udelukkende enetimer henviser vi til: Individuel Coaching.

Ved adfærdsproblemer henviser vi til servicen: Individuel Terapi.

Tilmelding: kontakt os.

Priser* 

Ny kursist

 • Et kombineret hjemme & ude forløb á i alt 12 ½ time: 2.000 kr.

Tidligere kursist

 • Et kombineret hjemme & ude forløb á i alt 12 ½ time: 1.900 kr.
 • Hold (udelukkende fælleslektioner) á 12 timer: 1.500 kr.

*Ingen kørselsudgifter (ved denne service) til kursister, der bor max 5 km fra henholdsvis 2720 Vanløse eller 4200 Slagelse. Udenfor disse områder pålægges kørselsgebyr efter statens takster. Hvis parkeringsgebyr påkræves, hvor du bor, bedes du betale udgifter hertil. Vi kører over hele landet.

Vi refunderer IKKE betalte gebyrer.

Hundens lugtesans

Hundes lugtesans er meget veludviklet og vigtig for dem. De opfanger mange færtindtryk i deres omgivelser og ude i naturen bruger de en stor del af deres vågne timer på at snuse og bearbejde lugtindtryk. Understimulering er den hyppigste årsager til problemadfærd, vi ser. Få en vel-stimuleret hund, ved at aktivere den på en naturlig måde, med fokus på samarbejde og styrkelse af båndet imellem jer.

Næsearbejde

Vi tilbyder undervisning: en-til-en, hvor vi kommer til dig eller online live samt på små hold. Du kan også vælge en kombinationsløsning. Vi underviser i forskellige grene af næsearbejde/brugsarbejde indenfor:

Søgning

Denne aktivitet stimulerer hundens højtudviklede lugtesans og lader den bruge sin bedste sans på en fornuftig måde. Søgning trætter mere end fysisk aktivitet og hjælper med til at få en velstimuleret hund.

Scent detection/Diskrimination

Denne træning lærer hunden at skelne mellem flere forskellige sanseindtryk og vælge en mulighed ud af flere. Dette kan være færdigheder, hvor hunden ved hjælp af lugtdiskrimination, lærer at finde en genstand med ejers fært mellem andre lignende genstande, der ikke har ejers fært. Træningen kan også foregå med andre færtindtryk, hvor du fx kan lære din hund at skelne mellem lugten af forskellige urter, krydderier eller te. Det er ligeledes muligt at lærer hunden at skelne mellem visuelle indtryk.

Spor

Denne aktivitet stimulerer yderligere din hunds lugtesans. Du får en introduktion til, hvordan du kan træne spor i din dagligdag.

Apportering

Denne disciplin henvender sig både til hundeejere, der ønsker at fokusere på specielle brugshundeprogrammer eller blot som en spændende aktivitet i den daglige aktivering af hunden.

Dirigering

Denne grundøvelse indgår i træningen af flere avancerede øvelser og i forskellige former for træning. Det at kunne dirigere sin hund til siderne samt evt. frem og tilbage kan være brugbart ved både søgning og apportering af udvalgte genstande såvel som i andre situationer.

Agilitysjov (for hunde i alle aldre)

Vi tilbyder undervisning: en-til-en, hvor vi kommer til dig eller online live samt på små hold. Du kan også vælge en kombinationsløsning.

Vi medbringer forhindringerne eller bruger dine egne.

Disse færdigheder kan være med til at øge din hunds selvtillid og styrke dens balance. Træningen er for hunde i alle aldre, da vi kan tilpasse forhindringerne til den enkelte hunds anatomiske formåen og grundlæggende træningskompetencer.

Det er vanskeligt at være vild og holde balancen på samme tid. Vi fokuserer på at lære din hund at bruge sin energi hensigtsmæssigt og lægger vægt på tid til præcision, fremfor fart over feltet, da vi ønsker at forebygge et højt stressniveau hos din hund.

Freestyle

Her sætter kun fantasien grænser. Vi indlærer/bygger videre på forskellige tricks fra let til avanceret niveau med hensyntagen til den enkelte hunds anatomiske formåen og grundlæggende træningskompetencer. Træningen kan ofte tilføje samværet mellem hund og ejer en helt ny dimension, hvor begge parter kan være kreative og udforske nye sider af samarbejdet.

Mulighed for at at træne hen imod en serie med eller uden musik.

Individuel coaching

Vi bringer undervisningen lige til døren – på hundens adresse, hvor vi kommer til dig eller online live. Ønsker du at mødes et andet sted, er det også en mulighed.

Privat undervisning

Du modtager målrettet coaching i det, du ønsker at træne, med al fokus på din hund og dig. Vi anvender evidensbaserede metoder med respekt for hundens natur. Undervisningen et fokuseret på tovejs kommunikation hund & menneske imellem, hvor vi lægger vægt på gensidig forståelse og signal overensstemmelse. Du kan få hjælp med styrkelse af det generelle bånd, samarbejde, indlæring af forskellige færdigheder, miljøtræning eller noget helt andet. 

Kom godt fra start med din nye hund

Skal du have hvalp eller overtage en ældre hund? Så er der er mulighed for vejledning både før og efter valget af hund.

Tilvalg til hundetræning: Denne service er et specielt tilbud på en time før samt en time efter nyerhvervelsen af din nye hund forud for opstart af hundetræning hos os. De to services købes altid samlet med 10 % RABAThundetræningsforløbet.

Du kan få hjælp til, hvilke overvejelser, der er vigtige at gøre sig, før du får hund, hvilken type hund, der er et godt match til dig og hvordan du kan forberede de bedst mulige rammer for din kommende hund. Vi rådgiver i optimale leveforhold på hundens præmisser.

Efter hundens ankomst til sit nye hjem, hjælper vi jer med at komme godt fra start sammen. Du får vejledning i, hvordan du får et harmonisk forhold, så din hund trives uden at udvikle problemadfærd.

Velfærds-konsultation

Giv din hund de bedst mulige betingelser for at trives.

Få vejledning med din hunds trivsel for øje. Lær hvordan du optimerer hundens velfærd med respekt for dens natur og behov. Forebyg samtidig problemadfærd og opnå et optimalt forhold med din hund.

Få trænet din hund

Vi tilbyder at komme ud at træne din hund. Uanset om målet er indlæring af fastsatte færdigheder, kognitiv udfordring, almen stimulering eller slet og ret at give din hund gode oplevelser, kan vi hjælpe. Vi anvender evidensbaserede metoder med respekt for hundens natur. Vi lægger vægt på gensidig forståelse og signal overensstemmelse. Du bliver sat ind i hvilke signaler, vi anvender og er velkommen til at følge træningen undervejs. Du skal være opmærksom på, at din egen tilgang til træningen, er afgørende for, at du selv får success med at praktisere det indlærte efterfølgende. Ved adfærdsproblemer henviser vi til vores service: Individuel Terapi.


Priser

Alle beløb betales forud, indenfor 24 timer efter din reservation blev foretaget. Bliver du forhindret den aftalte dag og melder du afbud senest dagen før, giver vi dig en ny tid uden yderligere omkostninger.

Hos dig* (for online service se længere nede)

Pr. time: 375 kr.

RABAT (spar 250 kr.) ved 5 timer købt samlet: 1.650 kr.

RABAT (spar 750 kr.) ved 10 timer købt samlet: 3.000 kr.

*Alle besøg tillægges kørselsudgifter ifølge statens takster. Hvis parkeringsgebyr påkræves, bedes du betale udgifter hertil. Vi kører over hele landet.

Online

Pr. time: 220 kr.

RABAT (spar 100 kr.) ved 5 timer købt samlet: 1.000 kr.

RABAT (spar 400 kr.) ved 10 timer købt samlet: 1.800 kr.

Vi refunderer ikke betalte gebyrer.

Gratis rådgivning

Rådgivningen er gratis og alle kan frit ringe til etologi.dk. Vurderer vi, at telefonisk rådgivning ikke er tilstrækkeligt, anbefaler vi adfærdsbehandling hjemme hos din hund (inde eller ude). Afhængig af problemets omfang tilbyder vi også online service. Vi tilpasser altid behandlingen til den enkelte hund og ejer. Vi har et tæt samarbejde med vore klienters egne dyrlæger.

etologi.dk (tidligere Kynologisk Center og Etologisk Insititut) har tjent dyrene og deres ejere siden 1983.

Professionel behandling af dyr med adfærdsproblemer

Såfremt en telefonsamtale ikke er nok til at løse et problem, anbefaler vi dyreejere Individuel Terapi.

Hvordan foregår behandlingen?

Ved en konsultation besøger vi hunden, observerer den i omgivelserne og sammen med sine mennesker. Vi undersøger hunden ved hjælp af nogle øvelser og hører ejerens historie. Herudfra tilrettelægger og gennemgår vi en handlingsplan med redskaber, som ejeren skal udføre med hunden i dagligdagen. Efter besøget sender vi et skriftligt program, normalt på fem sider. Vi anvender ikke standardprogrammer, idet vi betragter ethvert dyr og enhver ejer som enkeltstående individer. Som opsummering kommer vi ud og følger op på behandlingen, så vi kan regulere programmet, såfremt det er nødvendigt. Denne første opfølgning er med i prisen og er ofte nok. Dog kan der, afhængig af problemets omfang, være behov for yderligere opfølgninger.

Priser og betaling

Individuel Terapi *1

Et besøg (ca. 2 timer), skriftligt program, en opfølgning (ca. 1½ time) samt løbende kontakt via telefon/mail koster 1.500 kr.

Ekstra opfølgning *2

Ekstra opfølgninger koster 375 kr. pr time.

**En kopi af din kvittering skal være os i henne indenfor 24 timer efter, at du foretog din reservation. Bliver du forhindret den aftalte dag og melder du afbud senest dagen før, giver vi dig en ny tid uden yderligere omkostninger. Alle besøg tillægges transportudgifter (ifølge statens takster). Hvis parkeringsgebyr påkræves, bedes du dække udgifter hertil. Vi kører over hele landet.

Vi refunderer ikke betalte gebyrer.

Hundeluftning

Få din hund luftet, stimuleret og evt. socialiseret. De fleste vælger dette tilbud, for at give deres hund en hensigtmæssig aktivering i tidsrummet, imens de går på arbejde. Der kan også være andre årsager til, at de ønsker hjælp med luftningen.

Indhold

Vi henter og bringer din hund, går tur med den, hvor den bliver stimuleret med næsearbejde, problemløsning og små samarbejdsøvelser.  Såfremt du ønsker det, kan du ligeledes få din hund socialiseret med andre hunde. Hvis du har en hvalp eller ældre hund, der ikke må komme på så lange ture, kan vi fx aftale en mindre gåtur og lægge træningsopgaverne i hjemmet, hvor vi tilbringer den resterende tid.

Varighed: 1 ½ time pr gang

Priser

Per gang: 250 kr.*

RABAT ved alle hverdage/per måned: 4.000 kr.*

RABAT ved flere hunde.

*Beløbet betales altid forud. Bor du over 5 km fra 4200 Slagelse tillægges kørselsudgifter ifølge statens takster.

Vi refunderer ikke betalte gebyrer.

Fuld eller delpasning af din hund – på dens egen adresse

Skal du ud at rejse eller af andre årsager har brug for hjælp med at få passet din hund tilbyder vi at tage os kærligt af den imens. Vi passer den i dens eget hjem, imens du er væk, så den kan føle sig tryg i vante omgivelser. Din hund får kæl, pleje, gåture, tildeling af friskt vand og foderstimulering i form af næsearbejde, problemløsningsopgaver og kommunikation. Der er ligeledes mulighed for socialisering.

Pris: Kontakt os

*Betaling foregår forud samtidig med din reservation. Bor du over 5 km fra 4200 Slagelse kan du få tillagt kørselsudgifter ifølge statens takster.

Vi refunderer ikke betalte gebyrer.